Att sälja ett bolag som går inte fullt så bra är naturligtvis möjligt dock kommer priset kommer naturligtvis att vara mycket lägre, så det kan behöva säljas när förhållandena är bra snarare än när förhållandena inte är bra. Att rensa räkenskaperna och se till att alla dokument är i ordning gör det mer attraktivt för potentiella köpare eftersom de vet något om företaget, en rörig ekonomisk historia och eventuella kvarvarande skatteskulder kan göra att du känner dig kall. Du kan söka hjälp från olika finansiella konsulter och kommersiella mäklare för att få en rimlig värdering och hoppas kunna matcha med intresserade köpare på marknaden. Generellt sett är det bäst att söka experthjälp för att inte förbises i försäljningsprocessen. Det är viktigt att företaget har beställningar före och under försäljningen. En företagsmäklare, revisionsföretag, advokat eller bank kan vara till hjälp.