Kontroll ett begrepp som många försöker skaffa sig över allt möjligt. Lite olika beroende på vad det gäller och vilken person det är. Någonting har dock de allra flesta gemensamt och det är att skaffa sig någon form av kontroll över tiden. Vi ser det nu med införandet av sommartid den 28 mars. Då alla lydigt förväntar sig ställa fram sin klocka en timme. Och sedan i höst skall den ställas tillbaka. Allt i sken av att man på något sätt vinner tid med det hela. Nu fungerar förstås inte tiden på det sättet att det hjälper att ställa om klockor och tro att man vinner något på det. Utan det är mer lite skådespel som man kan inbilla sig att det ger några vinster. Fast visst är folk nöjda med det så varför intee.