arbete eller andras är en fråga man kan ställa sig om huset behöver en genomgång eller upprustning. Via rot-avdraget kan en hel del dras av och man får möjlighet att få arbetet utfört av riktiga hantverkare. Men en del tycker att det där med att fixa till enklare saker som att installera fönster, det kan man klara själv. Ibland går det bra, ibland gör det inte. En viss övertro på den egna förmågan verkar finnas hos en hel del. En övertro som kan bli rätt så dyr i slutändan.