verkar tydligen vara de farligaste eller värsta när det gäller terrorhandlingar menar en expert på det hela. Detta då de inte märks speciellt mycket utan kan röra sig fritt i samhället. Och det är väl i enda sammanhanget som amatörer är bättre än yrkesmän.