Att Google ligger hos kronofogden framgår i Expressen.  Visserligen en intressant rubrik men kanske inte så uppseendeväckande trots allt. Stora företag brukar sätta i system att betala fakturor sent eller ha rutiner för fakturakontroll som gör att det tar tid att betala en faktura. Är sedan fakturan på minsta sätt felaktig så händer det lätt att den drar över tiden. Men rubriken i tidningen blir förstås bra eftersom att man vid första anblicken kan tro att Google befinner sig i ekonomiska svårigheter.