Månad: februari 2010

Kronofogden

Att Google ligger hos kronofogden framgår i Expressen.  Visserligen en intressant rubrik men kanske inte så uppseendeväckande trots allt. Stora företag brukar sätta i system att betala fakturor sent eller ha rutiner för fakturakontroll som gör att det tar tid att betala en faktura. Är sedan fakturan på minsta sätt felaktig så händer det lätt att den drar över tiden. Men rubriken i tidningen blir förstås bra eftersom att man vid första anblicken kan tro att Google befinner sig i ekonomiska svårigheter.

Dags

igen för en jordbävning som ställer till med stora skador och dödsfall. Naturkatastrofer av den har arten är i princip omöjliga att skydda sig emot. Nu återstår bara att se om foliehatterna kommer ta upp det här och föreslå att jordbävningen är skapad av människan. De försökte det i samband med jordbävningen på Haiti.